Tips og råd

Det er mykje å tenkje på før ein legg i veg på tur – her vil du få gode råd og tips som kan gjere turen enda betre for små og stor!

08/07/2021

Vêrmelding og tur

Vi kan alle ynskje oss fint vêr når vi har planlagd ein tur, men vêret rår heldigvis ingen over. Turen vert som regel fin lell. Her kjem nokre tips og råd i høve planlegging av tur, bruk av vêrmelding og utstyr/klede!

Les mer
19/04/2021

Kva har du i sekken?

Langt dei fleste har vakse opp med skuleturar, kanskje eit leirskuleopphald og sundagsturar i heimen om ein var riktig heldig. Men kven pakka sekken den gong da?

Les mer