EIGEFRÅSEGN AKTIV I LOM AS

Alle som skal klatre i ein av Aktiv i Lom AS sine klatreparkar eller nettparken skal fylle ut og levere
ei eigenfråsegn.

I eigefråsegna stadfestar du at du/de som gjest og deltakar i ein aktivitet vil delta i den obligatoriske opplæringa som krevst for å ivaretaka alle sin tryggleik.