Personvern

Aktiv i Lom AS tek ditt personvern på alvor. Personvernerklæringa beskriv korleis omsynet til ditt privatliv og tryggleik, og omtalar korleis www.aktivilom.no samlar inn og bruker dine personlege opplysninger.

Behandlingsansvarleg

Dagleg leiar av selskapet er hovudansvarleg for behandling av personopplysningane. I leiaren sitt fråvær er det utelukkande tilsette i selskapet som har tilgang til desse opplysningane.

Personopplysningar

Informasjonen som kunden blir bede om å oppgjeve er: Namn, telefonnummer, e-post og ein beskjed. Målet med å ha eit integrert skjema kundane kan sende inn opplysningar til, er utelukkande for å kunne yte best muleg service, samt å svare kunden på førespurnadar. Informasjonen vi mottar frå personene blir henta frå kontaktskjema.

Det er frivillig om kunda ynskjer å gje bort sine opplysningar. Ynskjer ikkje kunda å gje noko informasjon, blir det gjeve moglegheit til å sende inn ein e-post eller ringe selskapet direkte. Kunda kan også møte opp til selskapet si adresse og sende vanleg post til selskapet. I kontaktskjemaet vert kunda bede om å fylle inn alle felt, utelukkande for å unngå spam og andre useriøse førespurnader. Ingen av opplysningane blir gjeve vidare eller seld vidare til 3. part.

Aktiv i Lom AS og www.aktivilom.no føreheld seg til norske lover og reglar i alt vårt arbeid.

Ved spørsmål til informasjonen, kan dagleg leiar kontaktast på e-post:post@aktivilom.no