Vårskiturar 2021

Høyrer du fjellet kallar?

Vi har guida toppturar i Jotunheimen gjennom heile mai – og vårskisesongen fortsett utover juni så lengje me har skiføre, ein unik moglegheit i år!
Vårskisesongen vart ikkje som planlagd -men om me tek dei førehandreglane som er lagde per dags dato let det seg gjere å få fine dagar i Jotunheimen i mai og så lenge føret held.
Me rettar oss difor etter fylgjande:
– all aktivitet og kommunikasjon i samband med turen føregår utandørs.
– Maks 6 deltakarar og gjeldande corona reglar vil til kvar tid verte fylgd. Overnatting ordnast av kvar enkelt.

Turmål

1.mai Veslebjørn 2150 moh.
2.mai Kalven 2034 moh.
8.mai Storebjørn 2222 moh.
9.mai Store Smørstabbtind 2208 moh.
15.mai Veslebjørn 2150 moh.
16.mai Store Smørstabbtind 2208 moh.

17.mai Turmål ikkje satt

Dei fleste av turane eignar seg både for fjellski- og randoneé-ski – er du usikker så spør oss!
Kunnskapsnivå: Middels

Pris

1300,- for 1 tur
1200,- for 2. turen
1100,- for 3. turen

Påmelding

Tur kan bookast frå nettsida vår eller du kan rette spørsmål til post@aktivilom.no

Minimum 2 påmeldte per tur for at turen skal verte gjennomført.
Påmelding til post@aktivilom.no
Vi tek atterhald om at vêr- og føreforhald kan gjere det naudsynt å endre turmål.
Om nokon ynsjer turar på andre datoar kan de kontakte oss på post@aktivilom.no