Fossheim Hotell

Nasjonalparklandsbyen Lom husar enda ei gastronomisk leiestjerne; her finn du tradisjonsrike og historiske Fossheim hotell.

Med røt i ei spennande fortid og framveksta av turisma i området vårt står Fossheim hotell støtt i si formidling av matkultur og kvile for ferdamannen. Hotellet har eit kjøken av dei sjeldne og ei atmosfære i dei vakre lokala som kviskrar ei historie ein bør ta seg tid til å lytte til.

Forutan rom av ulik storleik i sjølve hotellbygnaden tilbyr og Fossheim hotell overnatting i eigne leilegheiter og småhus på området kring.

Fossheim Turisthotell inngangsparti
Foto: Fossheim hotell