Hopp til hovedinnhold

Lom Aktivitetspark

I Lom Aktivitetspark er det berre drop-in, ikkje mogleg og bestille. I Lom aktivitetspark finn du eit stort mangfald av aktivitetstilbod. Klatrepark, gyrotrampoline, nettpark, klatretårn, tråbilbane og sandkasse. Eller kanskje vi kan friste deg med eit slag minigolf? Vi tilbyr også utleige av kano og kajakk, og ikkje minst diskar til discgolf.

Lom aktivitetspark er lett å finne. Godt synleg anten du kjem frå aust eller vest. Sikt deg inn mot Lom sentrum, og sjå etter det ruvande klatretårnet like ved RV15. Dersom du har parkert i sentrum, eller bur på ein av dei sentrumsnære hotella eller campingplassane, er det lett og…

Lom aktivitetspark er lett å finne. Godt synleg anten du kjem frå aust eller vest. Sikt deg inn mot Lom sentrum, og sjå etter det ruvande klatretårnet like ved RV15.
Dersom du har parkert i sentrum, eller bur på ein av dei sentrumsnære hotella eller campingplassane, er det lett og snøg å koma seg til aktivitetsparken trygt til fots på fortau.

Ein føresett til born under 12 år må løyse billett og fylgje bornet i klatreløypa.

Du kan velge sjølv om du vil kjøpe billett til enkeltaktivitetar, eller aktivitetskort som gjev deg adgang til fleire av tilboda i aktivitetsparken (klatrepark, klatretårn, gyrotrampoline x 1, tråbilar og nettpark).
Dette er prisane våre for sesongen 2022:
• Aktivitetskort: kr.465,-
• 9-hols minigolf, 1 person: kr. 85,-
• 9-hols minigolf, familie/inntil 5 stk.: kr. 245,-
• Gyrotrampoline, 7 minutt: kr. 85,-
• Discgolf, leige av 3 discar: kr. 150,-/dag
• Klatretårnet, 30 minutt: kr. 195,-
• Klatrepark: kr. 255,-
• Havkajakk og kanoleige: kr. 400,-/dag
Barn under 4 år i fylgje med vaksne går gratis i nettpark og tråbil-området.

Opningstidersommaren 2022:
18. juni – 1.juli 10-18
2.juli – 31.juli 10-18
1.august – 13.august 10-18

Opningstider hausten 2022:
Kvar laurdag frå 27.august 10-16
Haustferie v.40: laurdag 10-16
Haustferie v.41: måndag, onsdag, fredag og laurdag 10-16

Våre medarbeidarar veit mykje om andre aktivitetar i Lom og Jotunheimen, og vi hjelp deg gjerne med å få ei god oppleving både på aktivitetar, turar, mat og overnatting. Spør oss, så vonar me at vi kan gjere opphaldet ditt i Lom og Jotunheimen aktivt og minnerikt.
Velkomen til leik, aktivitet og meistring i Lom aktivitetspark!

+ Les hele beskrivelsen